Ljudje kot vrsta trenutno s svojim planetom, z Naravo, katere delček smo sami, ravnamo dokaj neodgovorno. In čeprav se nam kot posamezniku zdi, da nimamo moči narediti nekih velikih premikov glede tega, lahko ob podrobnejšem premisleku ugotovimo, da to ne drži.

Vsak od nas namreč s svojim načinom življenja, s svojimi izbirami, povzroča in naroča določen način ravnanja z okoljem. Če se osredotočimo na področje hrane, katere pridelava je močno vpeta v naravno okolje, lahko opazimo, da z izbiro svojih živil lahko močno vplivamo na način pridelave hrane. Če se odločimo za nakup ekoloških živil, če s police v trgovini vzamemo ekološko živilo, bo že isti dan na tej polici enak izdelek, ki je čakal v skladišču, prostor v skladišču trgovine bo zapolnil enak izdelek, ki je čakal pri grosistu in prostor v skladišču pri grosistu bo zapolnil izdelek, ki je čakal doma pri dobavitelju tistega bio izdelka, ki ste ga vzeli s police.

To pomeni, da ste z nakupom bio izdelka naročili izdelavo novega enakega. Naročili ste torej pridelavo zdrave hrane, naročili ste varovanje rodovitne zemlje, ki bo hranila tudi vaše otroke in vnuke in naročili ste varovanje pitne vode.

Če pa s police vzamete izdelek, ki je bil pridelan s pomočjo strupov in umetnih gnojil, pa ste s tem naročili izdelavo še enega takšnega izdelka, naročili ste razvrednotenje rodovitne zemlje, zastrupljanje pitne vode.

Osebno sem si že pred mnogimi leti zastavil vprašanje, kaj lahko kot kmet naredim za ta planet. Odgovor je bil seveda zelo preprost. In smo preusmerili kmetijo v ekološko. In kaj dobrega za okolje lahko  kot kmet storim  danes? Spet je odgovor preprost. Lahko vzamem v najem ali kupim vsako njivo ali travnik, ki je na voljo. In to tudi počnemo v Moji biodeželi. Z veseljem.

Ko se ponudi priložnost, začnemo skrbeti za vsak kos zemlje, ki je na voljo. Najprej tri leta sejemo samo detelje in še kakšne rastline za zeleno gnojenje. Tako zemljo obogatimo s humusom, ki potem hrani vaše rastlinice. Šele po treh letih, čeprav bi uradno lahko po dveh, začnemo na novih površinah s pridelavo zelenjave.

Tudi v lanskem letu smo z veseljem začeli skrbeti za nekaj novih površin, ki bodo že čez nekaj let začele dajati zdravo in varno hrano za odgovorne ljudi.